Paweł Surówka; kongres polska wielki projekt

Paweł
Surówka

Absolwent Universitẻ Paris I Panthẻon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), gdzie studiował filozofię, historię i politykę. Ukończył również ekonomię na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium.

W latach 2007 – 2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch. Reprezentował Bank w regionie CEE poprzez budowanie relacji z inwestorami, doradzał w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instrumentów alternatywnych oraz analizy rynkowej. W latach 2013 – 2015 pełnił funkcje m.in. członka zarządu Boryszew SA, dyrektora biura ds. rozwoju sektora automotive.

Od 2015 roku był doradcą prezesa zarządu PKO Bank Polski SA oraz dyrektorem bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialnym za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego, a także doradztwo i obsługę finansową dla największych klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego w zakresie ich ekspansji i działalności zagranicznej.

 

Uczestnik paneli:

2018: Silna gospodarka dla dobra wspólnego – wartość czy utopia?

2017: Budowa polskiego kapitału fundamentem polskiej wartości