Andrzej
Szczerski

Historyk sztuki, profesor

Historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.
Ukończył studia w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie następnie uzyskał
stopień doktora oraz doktora habilitowanego. Stypendysta polskich oraz zagranicznych organizacji i
instytucji badawczych. W latach 2016-2018 wicedyrektor ds. naukowych w Muzeum Narodowym w
Krakowie oraz w latach 209-2017 prezes Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków
Sztuki AICA. Członek rad programowych m. in. Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki w
Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Fotografii w
Krakowie i Muzeum Architektury we Wrocławiu. Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy
Zabytków Krakowa. Kurator wystaw w Polsce i zagranicą, m.in. „Symbolism in Poland and Britain” w Tate
Britain w Londynie (2009), „#dziedzictwo” w Muzeum Narodowym w Krakowie (2017) i “Young Poland.
An Arts and Crafts Movement” w William Morris Gallery w Londynie, Autor licznych publikacji
poświęconych sztuce współczesnej oraz sztuce XX wieku – książek i artykułów w tematycznych
katalogach i czasopismach. W 2018 roku uhonorowany Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w kategorii „Ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Uczestnik paneli:

2022: Rzeczpospolita Wielu Wolnych Narodów

2021: Kultura jako źródło siły państwa

2019: Na co czekamy w polskiej kulturze?

2018: Stół a sprawa polska – innowacje a design

2017: Podmiotowość i modernizacja

2016: Piękno i władza – spór między dyskursem konserwatywnym a lewicowym w kulturze

2013: Jak się toczy i wygrywa wojny kulturowe?

Artykuły:

E(ste)tyka zielonego miasta

Moderator paneli:

2023: Zielone miasta przyszłości

2023: Green Cities of Future

2021: 70 m²

2020: E(ste)tyka zielonego miasta

2019: Na co czekamy w polskiej kulturze?