Andrzej Szczerski Szczerski Andrzej – XII Kongres Polska Wielki Projekt

Andrzej
Szczerski

Historyk sztuki

Historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.
Ukończył studia w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie następnie uzyskał
stopień doktora oraz doktora habilitowanego. Stypendysta polskich oraz zagranicznych organizacji i
instytucji badawczych. W latach 2016-2018 wicedyrektor ds. naukowych w Muzeum Narodowym w
Krakowie oraz w latach 209-2017 prezes Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków
Sztuki AICA. Członek rad programowych m. in. Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki w
Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Fotografii w
Krakowie i Muzeum Architektury we Wrocławiu. Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy
Zabytków Krakowa. Kurator wystaw w Polsce i zagranicą, m.in. „Symbolism in Poland and Britain” w Tate
Britain w Londynie (2009), „#dziedzictwo” w Muzeum Narodowym w Krakowie (2017) i „Young Poland.
An Arts and Crafts Movement” w William Morris Gallery w Londynie, Autor licznych publikacji
poświęconych sztuce współczesnej oraz sztuce XX wieku – książek i artykułów w tematycznych
katalogach i czasopismach. W 2018 roku uhonorowany Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w kategorii „Ochrona dziedzictwa kulturowego”.