Krzysztof
Szczucki

Prezes Rządowego Centrum Legislacji

Prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W styczniu 2014 r. na tym Wydziale uzyskał stopień doktora nauk prawnych (temat doktoratu: Wykładnia prokonstytucyjna dóbr chronionych w polskim prawie karnym).
18 października 2021 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. W poszukiwaniu legitymizacji etycznej zasad odpowiedzialności karnej, Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych.
Pracował w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP, w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Moderator paneli:

2022: Ustrój Unii. Spór o traktaty