NORA Szeker

Nóra
Szekér

historyk, historyk sztuki

Węgierska historyk, historyk sztuki, specjalizuje się w historii II Wojny Światowej i Węgier okresu powojennego. Absolwentka Uniwersytetu Pázmány Péter, na którym w 2009 roku otrzymała doktorat z nauk historycznych. Wykłada historię na Uniwersytecie Pázmány Péter i historię kultury na Uniwersytecie Óbuda w Budapeszcie. Współpracowniczka m.in. „Hungarian Review”.

Uczestnik paneli:

2019: Postchrześcijański kontynent? Miejsce Europy na duchowej mapie świata