Tomasz
Szulc

dyrektor Działu Analiz ECPP

Doktor nauk społecznych. Dyrektor Działu Analiz ECPP. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, studiów wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów menadżerskich Executive Master of Business Administration. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PAN, asystent w Zakładzie Porównawczych Studiów Postsowieckich oraz w Zakładzie Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych ISP PAN.

Redaktor opracowań analitycznych „Wpływ kosztów wykupu pozwoleń na emisję CO 2 na cenę energii elektrycznej w Polsce. Konsekwencje dla gospodarki i społeczeństwa” oraz „Unia Europejska i Chińska Republika Ludowa. Polityka klimatyczno-energetyczna”.

Uczestnik paneli:

2021: Bezpieczeństwo energetyczne