Beata
Szydło

Poseł do Parlamentu Europejskiego. Premier w latach 2015-2017. Od 2017 roku Wicepremier.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Prezes Rady Ministrów w latach 2015-2017. Od 2017 roku Wicepremier. W latach 1998-2005 pełniła funkcje samorządowe, radnej i burmistrza gminy.

(https://beataszydlo.pl/)