Jarosław
Szymanek

politolog, ustrojoznawca

Prof. Jarosław Szymanek brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w

2018 roku, panel: Trójpodział władzy i praworządność – jaki model demokracji?

Uczestnik paneli:

2018: Trójpodział władzy i praworządność – jaki model demokracji?