Lucie Szymanowska; kongres polska wielki projekt

Lucie
Szymanowska

czeska hungarystka

Tłumacz (8 tomów poezji i teksty z zakresu myśli politycznej) oraz autor artykułów o tematyce środkowoeuropejskiej. Współpracowała z Czeskim Radio, wśród czasopism m.in. Kontexty, Revue politika, Souvislosti, w Polsce z Gościem Niedzielnym, OMP. 

Podczas pobytu na Węgrzech (2001-2006) węgierski korespondent Radia Watykańskiego, korespondent Węgierskiej Agencji Prasowej MTVA/MTI.

Spółdzielca Radia Wnet.

 

Uczestnik paneli:

2014: Polskie inspiracje dla Europy wartości: dziedzictwo Solidarności, dziedzictwo Jana Pawła II