Maciej Szymanowski; kongres polska wielki projekt

Maciej
Szymanowski

dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka