Maciej Szymanowski; kongres polska wielki projekt

Maciej
Szymanowski

Hungarysta i historyk. Wykładowca Uniwersytetu Katolickiego w Budapeszcie.

1 sierpnia 2018 roku, decyzją premiera RP, powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie.

Moderator paneli:

2019: Perspektywa rozwoju Europy Środkowej w Unii Europejskiej – bariery i przewagi gospodarcze