Konrad
Szymański

Minister do spraw Unii Europejskiej, prawnik i publicysta