Szymański Konrad – XII Kongres Polska Wielki Projekt

Konrad
Szymański

Minister do spraw Unii Europejskiej, prawnik i publicysta