Maria Szymborska

Maria
Szymborska

socjolog

Współtworzy Rządowe Biuro Monitorowania Projektów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które odpowiada za wdrażanie zarządzania projektowego w administracji publicznej. Koordynowała opracowywanie rekomendacji metodycznych KPRM dotyczących zarządzania projektami, programami i portfelami inicjatyw strategicznych. Wcześniej pracowała m.in. w Ministerstwie Rozwoju, dla Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność oraz w zespole Centrum Wyzwań Społecznych UW, gdzie realizowała liczne badania i projekty na rzecz administracji rządowej i samorządowej.

Uczestnik paneli:

2018: Polska Wielki Projekt – zmiana jako projekt, projekt jako zmiana

Moderator paneli:

2021: Sztuka zarządzania publicznego