Jan szyszko; kongres polska wielki projekt

Jan
Szyszko

(1944-2019)

W 1966 ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na której uzyskał następnie stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk leśnych. W 2001 otrzymał tytuł naukowy profesora.

W latach 1993–1994 pełnił funkcję dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Został pracownikiem naukowo-dydaktycznym SGGW i kierownikiem Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, współtwórcą i kierownikiem Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych. Zasiadał w Komitecie Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Był jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

W latach 1997–1999 minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Jerzego Buzka. W latach 2005–2007 minister środowiska w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. W latach 2015–2018 minister środowiska w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.

Prof. zw. dr hab. Jan Szyszko brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w: 2015 roku – panel: Europejskie standardy w zakresie obrotu ziemią rolną. (w Szczecinie)

Uczestnik paneli:

2015: Europejskie standardy w zakresie obrotu ziemią rolną