Tenzer Nicolas – XII Kongres Polska Wielki Projekt

Nicolas
Tenzer

Naukowiec, pisarz, redaktor

Redaktor czasopisma Le Banquet, prezes i założyciel Centrum Studiów i Refleksji dla Działań Politycznych (CERAP).