Heinz
Theisen

Politolog, socjolog i prawnik konstytucyjny

Starszy pracownik naukowy, politolog, socjolog i prawnik konstytucyjny. Specjalizuje się w relacjach Unii Europejskiej z Bliskim Wschodem oraz w stosunkach międzykulturowych. Wykładowca akademicki z doświadczeniem w nauczaniu w Europie oraz Chinach, Izraelu, Palestynie, Jordanii i Iranie.

Heinz Theisen studiował nauki polityczne, socjologię i prawo konstytucyjne na uniwersytetach w Getyndze i Bonn. Od 1984 do 1987 był osobistym asystentem rektora Uniwersytetu w Bonn.

Od 1987 do 1990 prowadził badania w interdyscyplinarnej Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft w Heidelbergu na temat „Polityki i Inżynierii Genetycznej”.

W latach 1991-1997 wykładał jako profesor nauk politycznych i prawa konstytucyjnego na Wyższej Szkole Nauk Stosowanych (Administracji Publicznej) w Kolonii i Brandenburgii.

Jako członek „Programu transformacji rządu federalnego Niemiec na Europę Środkową i Wschodnią” wykładał „Demokrację i rząd” dla urzędników państwowych byłej NRD i Związku Sowjet, głównie w Brandenburgii, Moskwie i Mińsku (Białoruś).

Od 1997 roku wykłada nauki polityczne na Uniwersytecie Nauk Stosowanych (Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen) w Kolonii. W latach 2004-2016 kierował programem wymiany z Uniwersytetem w Betlejem (Palestyna).

Uczestnik paneli:

2022: Odwieczna Europa