I XII Kongres Polska Wielki Projekt – 2011 – Dialog-Wizja-Alternetywa

Jerzy K.
Thieme

ekonomista

dr Jerzy K. Thieme –  ekonomista z Towarzystwa Ekonomistów Polskich