Ewa Thompson; polska wielki projekt

Ewa
Thompson

literaturoznawca, profesor literatury porównawczej i slawistyki na Rice University w Houston

 

 Autorka wielu artykułów z dziedziny literaturoznawstwa i politologii.

 W Polsce pisze w Tekstach Drugich, Arcanach, a w USA m.in. w The Washington Times, Slavic and East European Journal, Modern Age, Slavic Review i Houston Chronicle. 

Redaktor kwartalnika Sarmatian Review. 

Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

W 2015 otrzymała Nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za upowszechnianie kultury i literatury polskiej w świecie. 

 

Książki w  języku  polskim:

Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. Anna Sierszulska, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas” 2000.

Witold Gombrowicz, przeł. Anna Sierszulska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2002.

Zrozumieć Rosję, przeł. Eliza Litak, Wydawnictwo: Teologia Polityczna, 2019.

Laureatka  medalu Odwaga  i Wiarygodność w 2014 roku.

Brała udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w  roku 2014

panel: Europa Środkowa – czy mamy szanse na wielkość?

Uczestnik paneli:

2014: Europa Środkowa – czy mamy szanse na wielkość?

Artykuły:

Polskość to normalność