Hubert Trammer

Hubert
Trammer

architekt, wykładowca, doktor

Architekt, uczestnik Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego
Bauhausu. Współpracownik Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Nauczyciel na
Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Sędzia konkursów
architektonicznych. Ekspert nominujący do edycji 2015, 2019 i 2022 Nagrody
Architektonicznej Unii Europejskiej im. Ludwiga Miesa van der Rohe. Współlaureat
konkursów architektonicznych w zespole pracowni Archigrest i Toposcape (2016 – Centrum
Lokalne „Orszy” w Warszawie, 2019 – Park Żerański w Warszawie). Współpracował między
innymi z Fundacją Twórców Architektury, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Studentów
Architektury OSSA, czasopismami Architektura-murator i A10 – New European Architecture,
Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP, Urzędem Miasta Lublin; Urzędem Miasta
Stołecznego Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Galerią Sztuki Wozownia w
Toruniu, a także Wydziałami Architektury Politechnik Warszawskiej i Białostockiej oraz
ETH w Zurychu.

Uczestnik paneli:

2021: 70 m²

2020: E(ste)tyka zielonego miasta

Moderator paneli:

2021: Lokalny i globalny kontekst przyszłości miast i wsi