Dr Humert Trammer

Hubert
Trammer

architekt, wykładowca

Wykładowca na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej; tutor na warsztatach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Studentów Architektury; stały współpracownik Fundacji Twórców Architektury oraz czasopism architektonicznych Architektura-murator i A10 – New European Architecture. Publikuje także w „Architektura & Biznes”, „Budownictwo i Architektura”, „Kontakt”, „Ochotnik”, wychodzącym w Wielkiej Brytanii „Architectural Design”, oraz holenderskim piśmie MARK. Członek jury krajowych i zagranicznych konkursów architektonicznych, m.in. na siedziby Teatru Nowego w Warszawie (2009) i orkiestry Sinfonia Varsovia (2010), kwartał zabudowy w centrum Krasnegostawu (2012). Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lublinie, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lublinie, Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin.

Pełnił funkcję eksperta nominującego realizacje architektoniczne do edycji 2015 Nagrody Architektonicznej Unii Europejskiej im. Ludwiga Miesa van der Rohe. Wiceprezes Oddziału Lublin Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Współpracuje między innymi z European Assembly of Students of Architecture EASA, Galerią Sztuki Wozownia w Toruniu, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Narodową Galerią Sztuki Zachęta, Fundacją Centrum Architektury, Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana, Wydziałem Architektury ETH w Zurychu, Instytutem Mediów, Architektury i Wzornictwa Strelka w Moskwie. Był w składzie zespołów wyróżnianych w konkursach architektonicznych, w tym w zespole architektów A. Kikowskiego, D. Kotwickiego i D. Cwaliny, który zwyciężył w konkursie na projekt siedziby Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.