Paweł Turowski

Paweł
Turowski

specjalista ds. bezpieczeństwa energetycznego BBN

Absolwent instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W BBN pracuje od 2007 r., obecnie w Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego. Zajmuje się m.in. tematyką bezpieczeństwa energetycznego.

Uczestnik paneli:

2021: Bezpieczeństwo energetyczne