Jaroslaw Tworóg Fundacja Polska Wielki Projekt

Jarosław
Tworóg

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, członek Rady ds. Cyfryzacji i członek Rady Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jest ekspertem technicznym w zakresie technologii elektronowej, elektroniki i teleinformatyki. Ma bogate doświadczenie w programowaniu rozwoju przemysłu cyfrowego. Prowadzi seminaria i odczyty dot. wpływu cyfryzacji na innowacyjność we wszystkich jej przejawach. Odpowiada w Izbie za innowacyjność i strategię rozwoju branży. Jest głównym autorem Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu KIGEiT. Opisał wizję innowacyjnej cyfryzacji, której motorem napędowym będzie powszechne wdrażanie technologii sztucznej inteligencji.

 

 

 

Uczestnik paneli:

2017: Polska wobec globalnej gospodarki opartej na danych