XII Kongres Polska Wielki Projekt

Kazimierz M.
Ujazdowski

polityk, doktor nauk prawnych

Wicemarszałek Sejmu IV kadencji, były członek władz Prawa i Sprawiedliwości, poseł do Parlamentu Europejskiego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. 

W latach 2000–2001 minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2005–2007 minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji.