Maciej Urbanowski, kongres polska wielki projekt

Maciej
Urbanowski

historyk literatury polskiej

Historyk literatury polskiej, krytyk literacki, edytor, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Katedry Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki UJ, współtwórca i założyciel dwumiesięcznika “Arcana”, autor wielu książek, ostatnio wydał tom “Paralele – korespondencje – dedykacje w literaturze polskiej XX i XXI wieku” (2020).

Uczestnik paneli:

2020: Kultura, głupcze!

2017: Podmiotowość i modernizacja

2012: Kto jest właścicielem polskiej literatury?

Artykuły:

Bronisław Wildstein – pisarz dla dorosłych