Maciej Urbanowski, kongres polska wielki projekt

Maciej
Urbanowski

historyk literatury polskiej

Historyk literatury polskiej, krytyk literacki, edytor, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Katedry Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki UJ, współtwórca i założyciel dwumiesięcznika „Arcana”, autor wielu książek, ostatnio wydał tom „Paralele – korespondencje – dedykacje w literaturze polskiej XX i XXI wieku” (2020).