Urbanowski Maciej – XII Kongres Polska Wielki Projekt
Maciej Urbanowski, kongres polska wielki projekt

Maciej
Urbanowski

historyk literatury polskiej

Historyk literatury polskiej, krytyk literacki, edytor, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Katedry Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki UJ, współtwórca i założyciel dwumiesięcznika „Arcana”, autor wielu książek, ostatnio wydał tom „Paralele – korespondencje – dedykacje w literaturze polskiej XX i XXI wieku” (2020).