Adrian
Vermeule

Prawnik, profesor prawa konstytucyjnego na Harvardzie

Adrian Vermeule, amerykański prawnik, który obecnie jest profesorem prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie  Harvarda w Cambridge. Najbardziej znany jest ze swojego wkładu w prawo konstytucyjne i administracyjne, w szczególności z teorii konstytucjonalizmu dobra wspólnego.

Obszary:

Prawo handlowe

Prawo konstytucyjne

Prawo konstytucyjne: teoria konstytucyjna

Ustawodawstwo

Prawo Bezpieczeństwa Narodowego

Uczestnik paneli:

2022: Nowy konserwatyzm