II XII Kongres Polska Wielki Projekt – Dialog-Wizja-Alternatywa – 2012
Jan Walewski

Jan
Walewski

dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii

 

Za swoje zasługi odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2002) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012). 

Jest współredaktorem czasopism: Medical Oncology, Springer (2010–2014), Nowotwory Journal of Oncology oraz Oncology in Clinical Practice.