Jan
Walewski

lekarz, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej hematologii, transplantologii klinicznej

 

Za swoje zasługi odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2002) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012). 

Jest współredaktorem czasopism: Medical Oncology, Springer (2010–2014), Nowotwory Journal of Oncology oraz Oncology in Clinical Practice.

2012 

panel: Przyszłość polskiej gospodarki

wykład: Natura kryzysu systemu ochrony zdrowia w Polsce