Prof. Andrzej Waśko; Jarosław Marek Rymkiewicz, Waśko

Andrzej
Waśko

Fundacja im. Maurycego Mochnackiego

Profesor literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. Wykładał także literaturę polską na Uniwersytecie Illinois w Chicago, zajmuje się naukowo literaturą polską XIX wieku. Współzałożyciel Wydawnictwa Arcana i dwumiesięcznika „Arcana”. W 2007 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie kierował Zespołem Oświatowym przy prezesie PiS. W latach 2009-2011 wiceprezes Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich. Od 2017 doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Autor i redaktor dziesięciu książek oraz kilkuset artykułów naukowych.

Prezes Fundacji im. Maurycego Mochnackiego działającej na rzecz promocji literatury polskiej.

Uczestnik paneli:

2014: Strategie promocji wartości – prawo, media, rodzina, edukacja