Beranrd Waśko

Bernard
Waśko

zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych

Doktor nauk medycznych. Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej.

Od 1998 roku, tj. od momentu wprowadzenia reformy systemu ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce jest aktywnym uczestnikiem procesów z tym związanych. W latach 1998 – 2011 pełnił funkcję dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. W latach 2011-2019 dyrektor medyczny w firmie doradczej PwC. Od 2014 współautor cyklicznie wydawanego raportu Krajowy Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia.

Decyzją Ministra Zdrowia dnia 11 kwietnia 2019 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych.

Uczestnik paneli:

2021: Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków