Mateusz Werner

Mateusz
Werner

krytyk filmowy i literacki

Doktor nauk humanistycznych, krytyk filmowy i literacki. W latach 2001-2010 kurator programu filmowego Instytutu Adama Mickiewicza. Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, członek Rady Naukowej Instytutu Kulturoznawstwa UKSW i Członek Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego.
W 2008 obronił z wyróżnieniem doktorat z historii literatury w Instytucie Badań Literackich PAN.
Zainteresowania naukowe: historia idei, filozofia kultury, filozoficzna interpretacja dzieła sztuki, problem kryzysu kultury, konfliktu kulturowego, wojny kulturowej, pojęcia kultury narodowej i tożsamości kulturowej, historia filmu polskiego po 1989 roku.

  • Junior Fellow wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku. Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.
  • Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Historii Polski
  • Członek The International Federation of Film Critics FIPRESCI
  • Członek Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego
  • Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich
  • Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
  • Redaktor kwartalnika „Kronos”