Mateusz Werner

Mateusz
Werner

doktor nauk humanistycznych, filozof kultury, eseista, krytyk filmowy

Autor książki „Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy” (2009), wydawca esejów Pier Paolo Pasoliniego „Po ludobójstwie” (2012), redaktor m. in. tomu „What Kieślowski Tells Us Today?” (2008) oraz „Polish Cinema Now! Focus on Contemporary Polish Cinema” (2010). Wykładał gościnnie w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 2001-2010 kurator programu filmowego Instytutu Adama Mickiewicza.

W okresie 2016-2017 wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Obecnie adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

Redaktor naczelny miesięcznika „Twórczość”, oraz członek redakcji kwartalnika filozoficznego „Kronos”.

Uczestnik paneli:

2021: Kultura jako źródło siły państwa

2016: Piękno i władza – spór między dyskursem konserwatywnym a lewicowym w kulturze

2013: Migracje Polaków

Moderator paneli:

2020: Kultura, głupcze!