Jacek
Wesołowski

architekt

Dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski (1962), jest adiunktem w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Wykłada historię architektury, urbanistyki i problematykę ochrony i konserwacji zabytków oraz rewitalizacji miast. Zajmuje się problematyką historii transportu, zwłaszcza miejskiego, planowania transportu w obszarach zurbanizowanych oraz związkami między systemami transportowymi a urbanizacją.

Uczestnik paneli:

2011: Infrastruktura. Na czym rozpędzić rozwój Polski?