Sławomir
Wiak

inżynier, specjalista w zakresie elektrotechniki, modelowania komputerowego i systemów informatycznych, profesor Politechniki Łódzkiej

 

W 1973 roku ukończył studia na Politechnice Łódzkiej, a w 1979 obronił pracę doktorską. 

W 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. 

2007-2008 był dyrektorem Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych.

2008–2012 – dziekan Wydziału Elektrotechniki Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. 

2012 – prorektor ds. edukacji Politechniki Łódzkiej. 

2016  – rektor Politechniki Łódzkiej.

Odznaczony: 

  • Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
  • srebrnym Medalem Alessandra Volty (nadanym przez Uniwersytet w Pawii z okazji 200-lecia wynalazku Alessandra Volty), 
  • Honorową Odznaką Miasta Łodzi 
  • Medalem im. prof. Eugeniusza Jezierskiego przyznawanym przez oddział łódzki SEP. 

W  2018 r. otrzymał tytuł doctora honoris causa francuskiego Uniwersytetu d’Artois w Arras.

 

Uczestnik paneli:

2017: Jak kształcić dla Polski? Rola szkół i uczelni w tworzeniu elity narodowej