Krzysztof Więcław; Kongres Polska Wielki Projekt

Krzysztof
Więcław

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe nabyte w czasie pracy w uczelniach wyższych i instytutach badawczych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych (Instytut Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy) oraz centralnych urzędach administracji państwowej. Od 1988 roku  pracuje w administracji gospodarczej, pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze w przedsiębiorstwach. Jest jednym z założycieli i akcjonariuszy VIGO System S.A., w której od 1993 roku pracuje na stanowisku dyrektora.

 

Uczestnik paneli:

2014: Budowanie innowacyjnej gospodarki – państwo a rynek