Jan
Winczorek

Socjolog (IS UW) i prawnik (WPiA UW). Doktor w dziedzinie nauk prawnych.

Asystent naukowy w jednostce Instytut Nauk o Państwie i Prawie UW.

Od 2001 r. pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, do 2016 roku w Katedrze Socjologii Prawa wchodzącej w skład Wydziału Prawa i Administracji, a następnie Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie.

Zainteresowania – Socjologia prawa, socjologia teoretyczna, dostęp do prawa.

W latach 2017-2020 realizacja projektu “Dostęp do prawa wśród przedsiębiorców”.

 

W Kongresie  Polska Wielki Projekt brał udział w  

2011 

Panel dyskusyjny: Prawo i sądy

Wykład: Kultura orzekania polskich sądów i trybunałów

Uczestnik paneli:

2011: Rządy i sądy w Polsce