Janusz Wojciechowski

Janusz
Wojciechowski

prawnik, sędzia, polityk

Były prezes Najwyższej Izby Kontroli, poseł na Sejm II kadencji, wicemarszałek IV kadencji Sejmu, poseł do Parlamentu Europejskiego V, VI, VII i VIII kadencji.
Janusz Wojciechowski jest audytorem w Europejskim Trybunale Obrachunkowym w kadencji 2016–2022.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1977 do 1980 pracował jako asesor w Prokuraturze Wojewódzkiej w Skierniewicach. W latach 1980–1993 orzekał jako sędzia. Do 1985 pracował w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej oraz Sądzie Rejonowym w Skierniewicach, od 1985 do 1990 w Sądzie Wojewódzkim w Skierniewicach, a od 1990 do 1993 w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Sprawował funkcję członka Krajowej Rady Sądownictwa w latach 1990–1993.
Od 1994 – 1995 sprawował urząd podsekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów. W latach 1995 – 2001 pełnił funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
W 2001 ponownie został posłem IV kadencji, wybrany na wicemarszałka Sejmu.
Od maja 2016 przedstawiciel Polski w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.
2019 komisarz UE ds. rolnictwa w nowej Komisji Europejskiej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2017 roku.

 

Uczestnik paneli:

2020: Polska w zielonej Europie

2017: Integralność Europy w obliczu kryzysu migracyjnego

2015: Europejskie standardy w zakresie obrotu ziemią rolną

2015: Reforma wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

2012: O polskiej wsi. Relacje peryferii do centrów.