Paweł Woliński CitizenGo

Paweł
Woliński

Dyrektor CitizenGO Polska

Menedżer, od 2009 roku zaangażowany w projekty społeczne na rzecz rodzin i polityki rodzinnej.
Wieloletni Prezes Zarządu Fundacji Mamy i Taty odpowiedzialny za przygotowanie i realizację badań oraz kampanii społecznych o tematyce rodzinnej.
Jako członek zarządu Związku Dużych Rodzin 3+ w latach 2010-2016 odpowiedzialny za projekt samorządowych Kart Dużej Rodziny, a następnie członek zespołu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz współautor koncepcji ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Członek Międzynarodowej Rady Programowej Inicjatywy tato.Net. Dyrektor na Polskę w międzynarodowej organizacji rzeczniczej CitizenGO.

Członek Rady Rodziny przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Żonaty, ojciec syna i trzech córek.

Uczestnik paneli:

2020: Model i rola współczesnej rodziny