Jacek
Wróbel

Prof. dr hab. inż. Jacek Wróbel – agronom, specjalista w zakresie fizjologii roślin, nauczyciel akademicki, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w kadencji 2016–2020.

W 1986 ukończył studia na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Doktoryzował się w zakresie agronomii w 1994 na Wydziale Rolniczym tej uczelni. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2007. Jako nauczyciel akademicki związany z uczelnią macierzystą (przez jedną kadencję pełnił funkcję prorektora AR do spraw kształcenia), a od 2009 z nowo powstałym Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Na uczelni tej objął stanowisko profesora nadzwyczajnego (2009), a w 2013 został kierownikiem Katedry Fizjologii Roślin i Biochemii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. W latach 2009–2016 był prorektorem ZUT do spraw studenckich. W marcu 2016 wybrany na rektora tej uczelni na kadencję 2016–2020.

Został członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2015).

 

Uczestnik paneli:

2015: Szkolnictwo Zawodowe szansą ośrodków edukacyjnych w Unii Europejskiej