Tomasz Wróblewski, Prezes Warsaw Enterprise Institute

Tomasz
Wróblewski

prezes Warsaw Enterprise Institute

Moderator paneli:

2018: Silna gospodarka dla dobra wspólnego – wartość czy utopia?