Spero Simeon
Z. Paravantes

historyk, wykładowca Uniwersytetu w Utrechcie

ekspert w zakresie historii USA w okresie początków Zimnej wojny, współczesnej Grecji i integracji europejskiej. Autor publikacji “In for a penny: A legal and diplomatic history or reparations and their impact on European (dis?) integration” poświęconej problemowi reparacji po II wojnie światowej.

Uczestnik paneli:

2023: Sprawiedliwy pokój – reparacje, zadośćuczynienie, pojednanie

2023: Righteous Peace. Reparation, Remedy, Reconciliation