Polska Wielki Projekt; Zaborowski

Łukasz
Zaborowski

ekspert ds. rozwoju regionalnego

Dr Łukasz Zaborowski jest pracownikiem biura planistycznego w Radomiu i wykładowcą akademicki w Krakowie.

Współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Ekspert Instytutu Sobieskiego w zakresie rozwoju regionalnego i polityki przestrzennej. Naukowo zajmuje się strukturą terytorialno-administracyjną państwa. 

Pasjonuje go dziedzictwo kulturowe północnej Małopolski, działa w Szkole Nowej Ewangelizacji. Lubi jeździć rowerem po Alpach i chorwackich wyspach. Miłośnik cywilizacji europejskiej.

Sekretarz zarządu Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 

Dr Łukasz Zaborowski brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2013 roku  panel: Polskie miasta – smart czy dumb?, wykład: Zmieniająca się tożsamość małych i średnich miast (Poznań)

Uczestnik paneli:

2013: Polskie miasta – smart czy dumb?