Grigoris
Zarotiadis

Profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach

Grigoris Zarotiadis urodził się 23 lutego 1972 r. w Salonikach. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Johannesa Keplera w Linz – Austria. Podczas doktoratu spędził rok w UMIST (University of Manchester – Institute for Science and Technology). Obecnie pełni funkcję profesora zwyczajnego w Szkole Ekonomicznej oraz jest dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Politycznych Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach (AUTh). Jest prezesem Stowarzyszenia Uniwersytetów Ekonomicznych Europy Południowej i Wschodniej oraz Regionu Morza Czarnego (http://www.asecu.gr) oraz Instytutu Studiów Społecznych „Dimitris Mpatsis” (http://www.ikempatsis .gr/). Poza tym przewodniczy Interdyscyplinarnemu Laboratorium Studiów Morza Czarnego i Śródziemnomorskiego (https://ilabsem.web.auth.gr/) oraz nowo utworzonemu Centrum Badań Społecznych na AUTh. Jest członkiem Rady Liderów SDSN Black Sea (http://sdsn-blacksea.auth.gr/). Jego badania obejmują dziedziny ekonomii międzynarodowej, rozwoju gospodarczego i wzrostu gospodarczego. Od 2000 roku jest Członkiem Zarządu DROMEAS S.A.

Uczestnik paneli:

2023: Podmiotowość gospodarcza w Unii Europejskiej

2023: Economic Agency in the European Union