prof. dr hab. Jan Zawadzki – XII Kongres Polska Wielki Projekt – Szczecin
Zawadzki

Jan
Zawadzki

Profesor Katedry Zastosowań Matematyki w Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W latach 2014-2018 był członkiem Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego.