Zawadzki

Jan
Zawadzki

Profesor Katedry Zastosowań Matematyki w Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W latach 2014-2018 był członkiem Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

 

Uczestnik paneli:

2014: Szczecin – gospodarcza szansa dla Polski, szansa dla regionu