Tomasz
Zdzikot

Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Członek Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Zespołu Doradców Społecznych Ministra Obrony Narodowej ds. Cyberbezpieczeństwa.
W latach 2015 – 2017 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2017-2018 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pełnomocnik Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.
W latach 2018 – 2020 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie pełnił też funkcję Pełnomocnika MON do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Ukończył studia MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Cyberbezpieczeństwo na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Ukończył także program Top Public Executive organizowany przez IESE Business School w Barcelonie i Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej. Szkolił się także m.in. w NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence w Tallinie.

Uczestnik paneli:

2022: Koniec liberalizmu? Czas na gospodarkę wojenną