Marek
Zubik

prawnik, konstytucjonalista, nauczyciel akademicki

Prawnik, konstytucjonalista, nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich (2007–2010), przewodniczący Rady Legislacyjnej XI kadencji, od 2010 sędzia Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015–2018.

Publikował na łamach m.in. „Państwa i Prawa”, „Przeglądu Sądowego”, „Przeglądu Sejmowego” oraz „Przeglądu Powszechnego”.

Wybrane publikacje książkowe:

Problem aborcji na świecie w dokumentach i orzecznictwie sądowym, Warszawa 1997

Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001

Niedostatki wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2001 (red.)

Przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2001 (współred.)

Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003

Zapobieganie konfliktowi interesów w III RP, Warszawa 2003 (red.)

Księga XX-lecia Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006 (red.)

Księga jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2008, t. I-IV (red.)

Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011

 

2011

Wykład: Stanowienie prawa jako sposób zarządzania państwem.

Uczestnik paneli:

2011: Rządy i sądy w Polsce