Wanda Zwinogrodzka

Wanda
Zwinogrodzka

krytyk teatralny

Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, autorka tekstów z rozmaitych dziedzin historii i krytyki kultury, recenzji i felietonów. Była szefowa Teatru Telewizji oraz Działu Artystyczno-Literackiego Agencji Filmowej TVP. Pomysłodawczyni i opiekun artystyczny „Sceny Faktu” Teatru Telewizji – cyklu przedstawień będących rekonstrukcją wydarzeń z najnowszej historii Polski, uhonorowanego w 2008 roku Nagrodą Mediów NIPTEL.
Od 2012 roku współpracowała z PISF, Gazetą Polską Codziennie oraz innymi tytułami prasowymi.
Od 2015 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Od 2 marca 2021 r. – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wanda Zwinogrodzka brała udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:
2014 roku – panel: Kanon kultury i polityka kulturalna
2015 roku – panel: Uwolnić kulturę z opresji
2016 roku – panel: Kultury narodowe w dzisiejszej i przyszłej Europie

 

Uczestnik paneli:

2021: Kultura jako źródło siły państwa