Andrzej
Zybertowicz

Socjolog

Socjolog, analityk, konsultant polityczny, profesor nauk społecznych.
Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Szefa BBN Pawła Solocha.

Podczas stanu wojennego współorganizował kolportaż prasy podziemnej w Toruniu. Okres lipiec–wrzesień 1982 spędził w areszcie śledczym. Objęty amnestią dla więźniów politycznych w 1983.

Absolwent historii na UAM 1977. W latach 1977–2020 wykładał na UMK.

Odbył staże badawcze na uniwersytetach w Oksfordzie, Cambridge, Sydney i Ann Arbor.

Brał udział w międzynarodowych konferencjach, seminariach i wygłaszał wykłady w Australii, Belgii, Czarnogórze, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Kanadzie, Litwie, Niemczech, Norwegii, Rosji, Rumunii, Serbii, Szwajcarii, Ukrainie, USA, Węgrzech, Wielkiej Brytanii.

Autor wielu publikacji badawczych dotyczących transformacji ustrojowej, zakulisowych wymiarów życia społecznego oraz socjologii wiedzy.

Współautor pierwszej wydanej na Zachodzie naukowej analizy roli tajnych służb w procesach wychodzenia z komunizmu – książki Privatizing the Police-State: The case of Poland (2000, wraz z M. Łoś). Wśród jego książek są również:
W uścisku tajnych służb: Upadek komunizmu i układ post-nomenklaturowy (1993);
Przemoc i poznanie: Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy (1995);
Pociąg do Polski. Polska do Pociągu (2011);
III RP: Kulisy systemu (2013, wywiad J. Lichockiej);
Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat (2015; z zespołem: M. Gurtowski, K. Tamborska, M. Trawiński i J. Waszewski);
Państwo Platformy: Bilans zamknięcia (2015, wraz z R. Sojakiem i M. Gurtowskim).

Ekspert Komisji WSI: 2006–2007.
Przewodniczący Rady Programowej Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW: 2006–2007.
Główny doradca ds. bezpieczeństwa państwa premiera Jarosława Kaczyńskiego: lipiec–listopad 2007
Doradca ds. bezpieczeństwa państwa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego: 2008 do 10 kwietnia 2010.
Przewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w KPRP: 2009–2010.
Członek Komitetu Socjologii PAN: od 2014.
Członek Rady PISM: od 2016.
Przedstawiciel Prezydenta RP w Komitecie Offsetowym MON: od 2016.
Przedstawiciel Prezydenta RP w Kolegium ds. Służb Specjalnych: od 2017.
Kierownik Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi CBB ASzWoj: od 2017.

Zdjęcie: Grzegorz Krzyżewski

Uczestnik paneli:

2022: Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia

2021: Bezpieczeństwo kulturowe

2020: Cyfrowa przyszłość – czy świetlana?

2020: Co się stało z prawdą? Co się stało z wolnością?

2017: Integralność Europy w obliczu kryzysu migracyjnego

2016: Demokracja a rządy gremiów niepochodzących z wyboru

2016: Państwo wspólne i przyjazne – instytucje XXI w.

2015: Aktywność obywatelska a kontrola społeczna procesów demokratycznych

2014: Ruchy obywatelskie – podsumowanie – interpretacja

2012: Kto naprawdę rządzi Polską?

Artykuły:

Dwa kroki do IV RP

Moderator paneli:

2023: Regionalne odpowiedzi na neoimperializm

2023: Regional Responses To Neoimperialism

2019: Stare wartości i nowe media – nadzieje i zagrożenia