Zybertowicz Andrzej – XII Kongres Polska Wielki Projekt

Andrzej
Zybertowicz

Socjolog

Socjolog, analityk, konsultant polityczny, profesor nauk społecznych.
Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Szefa BBN Pawła Solocha.

Podczas stanu wojennego współorganizował kolportaż prasy podziemnej w Toruniu. Okres lipiec–wrzesień 1982 spędził w areszcie śledczym. Objęty amnestią dla więźniów politycznych w 1983.

Absolwent historii na UAM 1977. W latach 1977–2020 wykładał na UMK.

Odbył staże badawcze na uniwersytetach w Oksfordzie, Cambridge, Sydney i Ann Arbor.

Brał udział w międzynarodowych konferencjach, seminariach i wygłaszał wykłady w Australii, Belgii, Czarnogórze, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Kanadzie, Litwie, Niemczech, Norwegii, Rosji, Rumunii, Serbii, Szwajcarii, Ukrainie, USA, Węgrzech, Wielkiej Brytanii.

Autor wielu publikacji badawczych dotyczących transformacji ustrojowej, zakulisowych wymiarów życia społecznego oraz socjologii wiedzy.

Współautor pierwszej wydanej na Zachodzie naukowej analizy roli tajnych służb w procesach wychodzenia z komunizmu – książki Privatizing the Police-State: The case of Poland (2000, wraz z M. Łoś). Wśród jego książek są również:
W uścisku tajnych służb: Upadek komunizmu i układ post-nomenklaturowy (1993);
Przemoc i poznanie: Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy (1995);
Pociąg do Polski. Polska do Pociągu (2011);
III RP: Kulisy systemu (2013, wywiad J. Lichockiej);
Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat (2015; z zespołem: M. Gurtowski, K. Tamborska, M. Trawiński i J. Waszewski);
Państwo Platformy: Bilans zamknięcia (2015, wraz z R. Sojakiem i M. Gurtowskim).

Ekspert Komisji WSI: 2006–2007.
Przewodniczący Rady Programowej Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW: 2006–2007.
Główny doradca ds. bezpieczeństwa państwa premiera Jarosława Kaczyńskiego: lipiec–listopad 2007
Doradca ds. bezpieczeństwa państwa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego: 2008 do 10 kwietnia 2010.
Przewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w KPRP: 2009–2010.
Członek Komitetu Socjologii PAN: od 2014.
Członek Rady PISM: od 2016.
Przedstawiciel Prezydenta RP w Komitecie Offsetowym MON: od 2016.
Przedstawiciel Prezydenta RP w Kolegium ds. Służb Specjalnych: od 2017.
Kierownik Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi CBB ASzWoj: od 2017.

Zdjęcie: Grzegorz Krzyżewski