Stefan
Życzkowski

Prezes firmy Astor

Założyciel, współwłaściciel i prezes spółki
ASTOR (rok założenia 1987), dostarczającej nowoczesne technologie w obszarach automatyki przemysłowej, robotyki i systemów
IT. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.
Firmą ASTOR kieruje nieprzerwanie od 26 lat, będąc architektem
jej sukcesów rynkowych. Wprowadził na polski rynek sterowniki GE Intelligent Platforms (dawniej GE Fanuc). Członek Business
Centre Club.