Czas na gospodarczą suwerenność

dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU

Największe kryzys ostatnich dziesięcioleci może okazać się początkiem nowego ładu gospodarczego, który lepiej ochroni nas przed przyszłymi zagrożeniami i da Polsce impuls rozwojowy. PZU chce być liderem tych przemian w postpandemicznym świecie.  

Jednymi z najczęściej powtarzanych słów słynnego ekonomisty Miltona Friedmana są te, że tylko kryzys, rzeczywisty lub domniemany, przynosi prawdziwą zmianę. Warto pamiętać o dalszej części cytatu, w którym noblista zwracał uwagę, że kiedy wybucha kryzys, podejmowane działania bazują na ideach, po które można sięgnąć od ręki. Dlatego należy tworzyć alternatywy dla aktualnych polityk, by móc skorzystać z nich wtedy, gdy to, co wydawało się niemożliwe, staje się nieuniknione. Dziś jest właśnie taki czas. Obecny unijny budżet i Fundusz Odbudowy, których jednym z największych beneficjantów będzie Polska, oraz program Polski Ład dają szansę, by na nowo urządzić naszą rzeczywistość po kryzysie i uzyskać realną gospodarczą suwerenność, opartą na rodzimym kapitale, przedsiębiorczości i innowacyjności. Jestem przekonana, że Grupa PZU, odpowiedzialna za bezpieczeństwo finansowe co najmniej kilkunastu milionów Polaków, będzie wśród liderów tego gospodarczego, technologicznego i w konsekwencji społecznego skoku modernizacyjnego.

Przewodnik

Pandemia COVID-19 poważnie naruszyła poczucie bezpieczeństwa wielu osób: osobistego, rodzinnego, zawodowego. Przed nami jest wiele innych globalnych wyzwań, które – jak choćby błyskawiczny rozwój technologii – otwierają nowe możliwości, ale też mogą wzmagać uczucie zagubienia. Wobec coraz bardziej złożonej rzeczywistości, kluczowe Spółki Skarbu Państwa mają do odegrania ważną rolę przewodnika ­– dla przedsiębiorców, kontrahentów, konsumentów. W szczególności Grupa PZU, mająca aktywa sięgające blisko 400 mld zł. Jesteśmy kotwicą, stabilizującą polską gospodarkę w sytuacjach kryzysowych, ale chcemy też kreować przyszłe rynkowe standardy i wspierać partnerów w ich osiągnięciu.

            Ten sposób myślenia jest widoczny w naszej strategii na lata 2021-2024. Wykorzystując synergie w Grupie PZU, stajemy się dla klientów przewodnikiem i dostawcą kompleksowych rozwiązań w sferze financial & health wellness. Dla przykładu, mając świadomość zmian demograficznych, tworzymy cały ekosystem dla seniorów: ubezpieczenia z odpowiednim zakresem, bardzo bezpieczne produkty bankowe i inwestycyjne, usługi medyczne z uwzględnieniem zdalnej opieki domowej, pobytów w sanatorium, ale też pomocy w zakupie leków, dojeździe do lekarza, zorganizowaniu fizjoterapii, przeprowadzeniu napraw w domu, wyborze zajęć związanych z aktywnością ruchową, rozwijaniem hobby.

            Co ważne dla polskiej gospodarki, wdrażając nowoczesne rozwiązania dla klientów albo usprawniające nasze procesy, współpracujemy szeroko z innowacyjnymi polskimi start-upami. To one dostarczają nam wiele rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, wykorzystania big data, predykcji ryzyk ubezpieczeniowych, medycyny.

Zrównoważeni

Jednym z największych zadań w nadchodzących latach jest urzeczywistnienie postulatów zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w obszarze środowiskowym. Dlatego szeroko wdrażamy w działalności PZU kryteria ESG.

            Chcemy aktywnie wspierać dekarbonizację i transformację energetyczną polskiej gospodarki. Już w pierwszych miesiącach realizacji nowej strategii Grupy PZU przystąpiliśmy do finansowania budowy farm wiatrowych na łączną kwotę 150 mln zł. Kolejnych 300 mln zł uplasowaliśmy w obligacjach ESG. To początek. Poprzez ofertę ubezpieczeniową, bankową i inwestycyjną będziemy zachęcali klientów m.in. do przechodzenia na OZE i transport nisko- i zeroemisyjny. Dajemy im dobry przykład. Od 2019 r. Grupa PZU aż o 31 proc. zmniejszyła własne emisje gazów cieplarnianych. W ciągu czterech lat osiągniemy neutralność klimatyczną i dalej będziemy redukować ślad węglowy. Zakładamy, że do roku 2040 neutralni klimatycznie staną się nasi kooperanci, a w kolejnej dekadzie także klienci ubezpieczeniowi i inwestycyjni.

            Równie ważne będą pozostałe obszary ESG: społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny. Wielkość i zasoby PZU pozwalają realnie oddziaływać na tworzenie narodowej i lokalnych wspólnot, wyrównywanie szans mieszkańców mniejszych ośrodków czy osób z niepełnosprawnościami, aktywizację ruchową i promowanie zdrowego stylu życia, edukację w zakresie bezpiecznych zachowań, rozwój polskiej kultury.

Ubezpieczeni

Można powiedzieć, że jesteśmy dobrze ubezpieczeni od kryzysów. Nawet w szczycie pandemii PZU pozostał dla klientów, kooperantów i akcjonariuszy opoką, utrzymując pełną dostępność wszystkich kanałów kontaktu, sprzedaży i obsługi, przy zachowaniu niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. W obliczu zaskakującej sytuacji sięgnęliśmy w wielu obszarach po nowe rozwiązania, które były opracowywane lub testowane wcześniej – tak, jak zalecał Friedman – i stworzyliśmy odporny model biznesowy. Przyniósł on PZU świetne wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2021 r., dwucyfrową rentowność i ponad 200-procentowy poziom wypłacalności, rekordową wśród giełdowych spółek dywidendę w wysokości ponad 3 mld zł. Wszystko to przy zaangażowaniu PZU na wielką skalę w ogólnonarodową walkę z pandemią: pomoc dla szpitali i personelu medycznego, chorych na COVID-19, seniorów, naszych klientów ponoszących straty z powodu lockdownu.

Na tym mocnym fundamencie zbudowaliśmy i realizujemy wspomnianą strategię Grupy PZU. To nie tylko plan wzrostu naszego biznesu na wszystkich kluczowych rynkach: ubezpieczeniowym, inwestycyjnym, bankowym, zdrowotnym. To również manifestacja odpowiedzialności, którą możemy i chcemy ponosić, za stworzenie zrównoważonego ekosystemu finansowego przyszłości. 

Pełny tekst wraz z wieloma innymi ciekawymi publikacjami znajdzie się w najnowszym, ukazującym się w październiku wydaniu rocznika „Polski Kompas 2021”, przygotowywanego przez „Gazetę Bankową”.