E(ste)tyka zielonego miasta

"Dongtan Eco city" by Tourist Republic is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Problematyka panelu odnosi się do roli architektury i urbanistyki w takim kształtowaniu współczesnego miasta, gdzie znaczenie ma wszechstronnie definiowana ekologia człowieka.

Wartością jest tu znalezienie równowagi między realiami powstawania architektury w gospodarce wolnorynkowej, a możliwościami jej uzupełnienia o nowe rozwiązania praktyczne i programowe, których źródłem jest wynikająca z prawa naturalnego godność człowieka. W konsekwencji miasto zapewniać powinno zarówno miejsce dla indywidualnego życia, ale i dbać o różne formy przestrzeni publicznej, tworząc wspólnotę mieszkańców, a jednocześnie szanując związek między osiągnięciami współczesnej cywilizacji i ochroną środowiska naturalnego.

Nowy model miasta powinien łączyć wartości estetyczne i etyczne, gdzie architektura pełnić może wiele ról, od utylitarnej, przez propagowanie kanonu piękna, po podkreślanie swojego etycznego wymiaru, wpływając na życie mieszkańców, w wymiarze tak indywidualnym jak i wspólnotowym. Podczas panelu zaprezentowane zostaną zarówno kwestie teoretyczne związane z tak definiowanym „zielonym miastem”, jak i konkretne przykłady polskich realizacji architektonicznych odnoszących się do powyższych treści, w tym zwłaszcza z zakresu architektury mieszkaniowej, budynków publicznych i założeń urbanistycznych, zarówno w wielkich metropoliach, jak i w mniejszych ośrodkach miejskich