Finansowanie przedsiębiorstw i rozwój innowacji

Agencja Rozwoju Przemysłu od ponad 30 lat pomaga polskim przedsiębiorcom w bardzo szerokim zakresie: wspiera inwestycje, udziela finansowania czy restrukturyzuje przedsiębiorstwa. Inwestuje również w innowacje m.in. w sektorach kosmicznym czy odnawialnych źródeł energii. Od wielu lat bierze udział w przekształceniu energetycznym Polski, inwestując w źródła energii przyszłości. Buduje sektor zielonej energii wodorowej dla transportu czy energii wiatrowej. Działalność Agencji Rozwoju Przemysłu wpływa także pozytywnie na aktywizację potencjału średnich miast oraz na przyciąganie do Polski zagranicznych inwestycji.

 

ARP S.A. proponuje przedsiębiorcom różne instrumenty wsparcia finansowego w postaci m.in. pożyczek krótkoterminowych, długoterminowych, leasingu oraz faktoringu. Na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu pandemii Covid-19 działa Tarcza Antykryzysowa,  w ramach której małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o finansowanie dłużne na komercyjnych warunkach w postaci pożyczek oraz wsparcie w formie leasingu. W ramach walki z inflacją ARP S.A.  oferuje Pożyczkę Antyinflacyjną z gwarancją EFG, która jest skierowana dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Wsparcie udzielane jest w formule obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej (finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu) oraz w formule inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji (finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji). Pożyczka obrotowa to kolejne narzędzie wsparcia przeznaczone dla sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorców. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie kapitału obrotowego gdzie minimalna kwota udzielanej pożyczki to  0,8 mln zł. Dla przedsiębiorców planujących bądź realizujących inwestycje, ARP S.A. przygotowała pożyczkę inwestycyjną. Zasady udzielenia takiego wsparcia są bardzo przejrzyste, a za pomocą parametryzatora również proste i szybkie do wyliczenia. Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z dostępnej oferty finansowania w postaci faktoringu. Oferowany przez ARP S.A. faktoring łączy dwa ważne elementy: szybki dostęp do środków finansowych, które firma może przeznaczyć na rozwój swojej działalności, oraz przejęcie ryzyka braku płatności od kontrahentów objętych usługą faktoringu. Odpowiedzią na potrzeby firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie zmian jest Polityka Nowej Szansy. Program ratuje przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, oferując finansowanie, pomoc na restrukturyzację czy tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

Przedsiębiorcy potrzebujący wsparcia na zakup specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do dalszego rozwoju firmy mogą skorzystać z leasingu maszyn i urządzeń oferowanego przez ARP S.A. Leasing to idealna propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw, poszukujących innowacyjnych rozwiązań finansowych oraz profesjonalnego doradztwa. Jest to alternatywny i elastyczny sposób finansowania, dzięki czemu może odegrać istotną rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.

 

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Agencja Rozwoju Przemysłu już od 27 lat rozwija Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE). To dla firm atrakcyjne tereny do inwestycji na preferencyjnych warunkach. ARP S.A. zapewnia zaplecze, walory inwestycyjne oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie, jej bezpośrednim otoczeniu i w regionie, we współpracy z samorządami lokalnymi. Dziś mamy do czynienia z obejmującą cały kraj Polską Strefą Inwestycji, gdzie SSE pozwoliły odbudować wiele regionów, zahamować wzrost bezrobocia i utworzyć dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. skutecznie przyciąga polskich i zagranicznych inwestorów do zarządzanych przez siebie Specjalnych Stref Ekonomicznych, na terenach których działają Parki Przemysłowe ARP- EURO-PARK Mielec, EURO-PARK Wisłosan i EURO-PARK Kobierzyce.

Główną zachęta do inwestowania na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego na najwyższym poziomie dopuszczalnym w UE. ARP S.A. posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze inwestorów. Podstawowe możliwości inwestycyjne oferowane przez ARP S.A. to greenfield – dobrze skomunikowane i uzbrojone tereny pod inwestycje, brownfield – gotowe hale produkcyjno- magazynowe do sprzedaży, wynajmu, dzierżawy bądź leasingu, build-to-suit – budowa wielkopowierzchniowych obiektów według potrzeb inwestora. ARP S.A. może się pochwalić sporą liczbą wybudowanych obiektów wielkopowierzchniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców.

Do 2026 roku Specjalne Strefy Ekonomiczne będą działały równolegle z nowym programem „Polska Strefa Inwestycji”, którego założenia opierają się na ustawie o wspieraniu nowych inwestycji. Polska Strefa Inwestycji to program rządowy, dzięki któremu inwestorzy mogą uzyskać ulgę podatkową w dowolnej lokalizacji na terenie Polski. Na szczególne wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.