Fundacja Polska Wielki Projekt otworzy Dom Trójmorza

Fundacja Polska Wielki Projekt zamierza na początku przyszłego roku otworzyć Dom Trójmorza, który będzie miejscem spotkań, konferencji, wykładów, warsztatów oraz wydarzeń naukowych, kulturalnych i artystycznych przedstawicieli Europy Środkowej. W tym celu wzięliśmy udział w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki na zakup lokalu pod działalność Domu Trójmorza. 

Dlaczego Dom Trójmorza?

Ostatnie wydarzenia na świecie pokazują nam, jak ważne jest budowanie sojuszu i współpracy między państwami naszego regionu. Nie da się jednak budować trwałej współpracy bez kapitału zaufania. Nie ma zaś zaufania bez wzajemnej wiedzy o sobie. Tymczasem my w Europie Środkowej wiemy o sobie niezwykle mało. Nie znamy swoich bohaterów narodowych, pisarzy, kompozytorów, reżyserów. Bez takiej wzajemnej wiedzy o sobie jesteśmy bardziej podatni na manipulacje, dezinformacje oraz fake newsy, mające na celu rozbicie współpracy między naszymi krajami. Dlatego konieczne jest w Europie Środkowej nawiązywanie bezpośrednich kontaktów, wymiana naukowa i kulturalna, budowanie kanałów komunikacji strategicznej, a także tworzenie miejsc spotkań, wymiany opinii i doświadczeń.

Czym będzie Dom Trójmorza?

Takim miejscem ma być Dom Trójmorza, w którym będą odbywać się różne konferencje, wykłady, seminaria, wystawy, warsztaty czy prezentacje poświęcone tematyce krajów środkowoeuropejskich ze szczególnym uwzględnieniem możliwości współpracy z Polską. Część tych wydarzeń będzie miała charakter ekspercki i skierowana będzie do specjalistów, jednak większość będzie miała wymiar edukacyjny i popularyzatorski, zaś głównym odbiorcą będzie młodzież. Dom Trójmorza planowany jest bowiem jako miejsce integrujące i umożliwiające nawiązywanie bliższych kontaktów między młodzieżą z Polski oraz innych państw Europy Środkowej.

W Domu Trójmorza funkcjonować będzie także Studio Trójmorze, w którym nagrywane będą wykłady, rozmowy oraz różnego rodzaju podcasty dotyczące problematyki naszego regionu, które następnie będą umieszczane w mediach społecznościowych.

W Domu Trójmorza niezwykle istotna będzie także tematyka ukraińska, ponieważ do Europy Środkowej zaliczają się również kraje, które nie należą do Unii Europejskiej i NATO, lecz będące nieodłącznym elementem naszego regionu, takie jak Ukraina, Białoruś czy Mołdawia. Konieczne jest więc zacieśnianie współpracy między nami, wspomaganie walczącej Ukrainy oraz niepodległościowych aspiracji białoruskiego społeczeństwa.

Dlaczego Fundacja Polska Wielki Projekt?

Środowisko skupione wokół Fundacji Polska Wielki Projekt ma za sobą duże doświadczenie w realizacji projektów także o wymiarze międzynarodowym. Od 2011 roku zorganizowaliśmy 12 edycji Kongresu Polska Wielki Projekt, które stały się miejscem intelektualnej debaty elit umysłowych z Polski i ze świata. W ramach Kongresów odbyły się łącznie 143 panele dyskusyjne (z udziałem 412 panelistów), które obserwowało 35.000 uczestników. Wśród uczestników Kongresu znajdowali się m.in. amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla w 2011 roku Thomas John Sargent, niemiecki filozof i kulturoznawca Peter Sloterdijk czy angielski myśliciel Roger Scruton, a także liczni prelegenci z Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Chorwacji, Ukrainy i innych krajów Europy. Poza tym zorganizowaliśmy kilkanaście regionalnych kongresów głównie w miastach powiatowych Polski, takich jak np. Chełm, Słupsk, Nowy Sącz, Piła czy Rybnik.

Pomysł zacieśniania współpracy między krajami naszego regionu pojawiał się od początku istnienia Kongresu w wielu wypowiedziach i analizach uczestników zarówno z Polski i z zagranicy. Z czasem zaczął zajmować coraz więcej miejsca w działalności Fundacji. Ostatnim wydarzeniem przez nas organizowanym była konferencja na temat bezpieczeństwa energetycznego Grupy Wyszehradzkiej, która odbyła się 12 października w Pradze. Wzięli w niej udział m.in. wiceprzewodniczący Senatu Republiki Czeskiej, wiceminister spraw zagranicznych Czech, pełnomocnik rządu czeskiego do spraw bezpieczeństwa energetycznego oraz szefowie dwóch największych koncernów energetycznych Republiki Czeskiej. Panele dotyczyły m.in. tego, jak kraje naszego regionu mogą zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne w obliczu z jednej strony agresji rosyjskiej, a z drugiej – unijnej transformacji energetycznej.  

W najbliższym czasie organizujemy w dniach 8-9 listopada w Sanoku regionalny kongres poświęcony polskiemu wsparciu dla Ukrainy podczas wojny oraz polskiej pomocy w odbudowie Ukrainy po wojnie. Zagadnienie zaprezentowane zostanie w dwóch perspektywach: ogólnokrajowej i lokalnej, związanej z Podkarpaciem, które stało się głównym centrum logistycznym pomocy dla Ukrainy.

Kolejnym wydarzeniem, które organizujemy w najbliższym czasie, będzie Kongres Trójmorze Wielki Projekt, który odbędzie się 19-20 listopada w Warszawie. Poświęcony będzie inicjatywie Trójmorza w kilku aspektach: geopolitycznym, gospodarczym, społecznym, kulturowym, naukowym i historycznym. W ramach Kongresu odbędzie się też Forum Dziennikarzy Europy Środkowej, którego uczestnicy rozmawiać będą m.in. o komunikacji strategicznej w regionie oraz walce z fake newsami. W wydarzeniu wezmą udział politycy, naukowcy, ekonomiści, menadżerowie, działacze społeczni i publicyści z krajów naszego regionu. Doświadczenie zebrane przez lata przez środowisko Fundacji Polska Wielki Projekt oraz liczne kontakty w państwach Europy Środkowej skłoniły nas do zainaugurowania nowej inicjatywy, czyli Domu Trójmorza. Dlatego też wzięliśmy udział w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki na zakup nieruchomości. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu będziemy mogli otworzyć wkrótce podwoje Domu Trójmorza oraz zainaugurować jego działalność.