Konferencja naukowa – “Miejsce Niemiec we współczesnej Europie i świecie”

Zapraszamy na konferencję naukową “Miejsce Niemiec we współczesnej Europie i świecie”, poświęconą stosunkom międzynarodowym Republiki Federalnej Niemiec, z położeniem nacisku na relacje z naszym krajem.

Konferencja organizowana przez Radio Poznań, Fundacje Polska Wielki Projekt, Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej oraz Instytut Zachodni jest kontynuacją naukowych spotkań, zapoczątkowanych w maju tego roku, konferencją pt. Polska – pomiędzy starym zagrożeniem a nową szansą.

Program konferencji:

13.00 – Otwarcie – Powitanie gości i panelistów: Tomasz Łęcki dyr. Muzeum Narodowego, prof. Zdzisław Krasnodębski, dr Maciej Mazurek

13.15-14.45 – 1 panel: “Moralne przywództwo Niemiec“. Prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Andrzej Przyłębski, red. Henryk Broder. Moderator prof. Cezary Kościelniak

14.45-15.15 – Przerwa kawowa

15.15-16.45 – 2 panel: “Przywództwo polityczne Niemiec“. Dr Krzysztof Rak, prof. Bogdan Musiał, prof. Grzegorz Kucharczyk. Moderator dr Justyna Schulz

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński.

Konferencja została zorganizowana w ramach uroczystych obchodów 95. rocznicy powstania Radia Poznań.