Kongres Polska Wielki Projekt w Grudziądzu

16.03.2023 r. godz. 11:00

Centrum Kultury Teatr

Zapraszamy do odwiedzenia dedykowanej strony www.kongresgrudziadz.pl i darmowej rejestracji.

Grudziądz będzie gospodarzem kolejnego regionalnego kongresu organizowanego przez Fundację Polska Wielki Projekt. Podczas tego cyklu konferencji głos zabierają lokalni liderzy opinii i eksperci – społecznicy, samorządowcy, wykładowcy czy przedsiębiorcy. Celem jest wsłuchanie się w głos poszczególnych społeczności i przekazanie ich postulatów decydentom na szczeblu krajowym.

Wydarzenie odbędzie się 16 marca w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. Panele, podzielone na dwie sceny, będą dotyczyły m.in. kierunków rozwoju miasta i regionu, jego tożsamości, tradycji sportowych czy perspektyw grudziądzkiej młodzieży. W organizację i prace nad programem Kongresu włączył się dr hab. Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Zapowiedział również:

W czasie kongresu zaprezentowany zostanie raport o sytuacji społeczno-gospodarczej Grudziądza, który został przygotowany przez dr. Karola Leszczyńskiego, socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego. – To 100 stron analiz, danych statystycznych na temat Grudziądza. Ale także pogłębione badania ankietowe i wywiady, zamówione specjalnie na potrzeby tego raportu.

Polska Wielki Projekt to najważniejsze miejsce spotkań środowisk konserwatywnych
i propaństwowych w Polsce. Wokół organizowanych konferencji i wydawanych publikacji gromadzi najwybitniejszych intelektualistów i ekspertów z kraju i zagranicy. Promuje i popularyzuje polskie osiągnięcia, tradycję historyczną, wartości i postawy patriotyczne oraz cywilizacyjne dziedzictwo europejskie i regionalne. W ten sposób działa na rzecz podnoszenia poziomu debaty publicznej
w Polsce i wzmacniania jej pozytywnego wizerunku na świecie.

TRANSMISJA KONGRESU W GRUDZIĄDZU:

Program

Scena główna:

11.00 – 11.15 – oficjalne otwarcie Kongresu

11.15 – 11.45 – prezentacja raportu: dr hab. Krzysztof Szczucki, dr Karol Leszczyński

11.45 – 12.00 – przerwa kawowa

12.00 – 13.00 – Panel dyskusyjny: Tożsamość Grudziądza – zagrożenia i perspektywy

prof. dr hab. Wojciech Polak

dr hab. Michał Łuczewski

prof. dr hab. Grzegorz Górski

prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz

Prowadzący: Kamil Kaczmarek

13.00 – 13.15 – przerwa kawowa

13.15 – 14.15 – Panel dyskusyjny: Zaangażowanie młodych w kreowanie postaw patriotycznych

Aneta Hoffman

Izabela Kożuch

Aleksandra Horoszko

Zofia Czerwińska

Filip Hrostek

Prowadzący: Piotr Rydzewski

14.15 – 15.00 – przerwa obiadowa

15.00 – 16.00 – Panel dyskusyjny: Tradycje sportowe Grudziądza

Zbigniew Leszczyński

Marcin Murawski

Tomasz Asenksy

Prowadzący: Michał Jędryka

16.00 – 16.15 – przerwa kawowa

16.15 – 17.15 – Panel dyskusyjny: Kierunki rozwoju Grudziądza

dr Andrzej Potoczek

Krzysztof Kosiński

Marek Sikora

Marcin Borek (PFR)

Andrzej Wiśniewski

Prowadzący: Kamil Kaczmarek

18.00 – 19.00 Koncert

19.00 – 19.30 Zakończenie kongresu

Scena mała:

13.15 – 14.45 Akademia Młodzieżowego Aktywisty  (warsztaty)

15.00 – 16.00 Spotkanie dr. hab. Krzysztofa Szczuckiego z seniorami

Wydarzenie finansowane przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030 (FIO) i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO)